Trường Tiểu học Bình Hàn tuyên truyền an toàn giao thông và chăm sóc mắt

Trường Tiểu học Bình Hàn tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và chăm sóc mắt  học đường nhằm giúp các em hiểu biết hơn nâng cao ý thức các em khi tham gia giao thông và bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Chào cờ đầu tuần 3 của trường Tiểu học Bình Hàn được tổ chức lồng ghép với nhiều nội dung tuyên truyền, giáo dục thiết thực và có ý nghĩa. Với mục tiêu 100% học sinh trường Tiểu học Bình Hàn đều được giáo dục về an toàn giao thông, đều thực hiện tốt luật giao thông và 100% học sinh được giáo dục chăm sóc mắt học đường buổi lễ chào cờ đã mang đến cho các em học sinh những kiến thức hữu ích.

Trả lời